Cultura populară scrisă

Termenul de cultură populară scrisă (sau scriere cotidiană) indică o anumită arie a utilizării scrisului şi a culturii scrise. Mai precis, este vorba de utilizarea scrisului în viaţa cotidiană, din proprie iniţiativă, în cadru neinstituţional, într-o formă învăţată în afara instituţiilor educaţionale. Fac parte din această categorie produsele scrisului neprofesionist, naiv, cu caracter particular; gesturile şi ritualurile legate de scris şi utilizarea lui; obiectele şi uneltele tehnice; mediul în care se foloseşte; atitudinile [...]