Pál Péter Domokos (Vardotfalău, 28 iunie 1901 −Budapesta, 19 februarie 1992)

Pál Péter Domokos este cel mai cunoscut cercetător al grupului etnic al ceangăilor din Moldova, un cărturar cu preocupări vaste, numit metaforic şi „apostolul pribeag al ceangăilor". Creaţia sa este semnificativă deopotrivă în domeniul cercetării muzicii populare vocale şi instrumentale a maghiarilor din Moldova, a etnografiei spirituale şi materiale, a religiozităţii populare, a etnografiei sociale, a istoriei şi istoriei culturii ceangăilor, a demografiei istorice. La fel de semnificativ este şi rolul său în organizarea culturii, [...]