Hramul de la Corneşti

Corneşti este un sat format prin răspândirea ulterioară a secuilor din scaunul Kézdi, stabiliţi în valea Arieşului între 1264-1271. Numele nu apare nici în hrisovul scaunului secuiesc al Arieşului din 1291 şi nici în cel din 1313. Satul este pomenit pentru prima dată în însemnarea papală din 1332. Biserica satului s-a construit în 1240 pe dâmbul aflat deasupra localităţii, unde se afla şi satul înainte de a fi devastat de către tătari. După Decretul privitor la toleranţa religioasă din 1568 biserica a [...]