Apariţia Fecioarei Maria de la Seuca şi locul de pelerinaj

Locul de pelerinaj de la Seuca este un loc sfânt în formare de la începutul anilor 2000, în baza apariţiei Fecioarei Maria, devenind cunoscut datorită viziunilor lui Rózsika Marián, o ţigancă din localitate. Seuca se situează într-o regiune multietnică şi multiconfesională, în zona de contact a religiilor romano şi greco-catolice, unde convieţuiesc români, maghiari şi ţigani. Localitatea prezintă caracteristicile acestui context intercultural: mai multe grupuri etnice şi comunităţi religioase trăiesc aici una [...]