Colonizări în Transilvania în secolul XX.

Legea nr. V din 17 martie 1894 a reglementat valurile de colonizare ale statului ungar. Iniţiatorul legii a fost ministrul agriculturii, dr. Ignác Darányi, care a pus în aplicare reforma agriculturii în Ungaria. Potrivit primului articol al acestei legi, „statul, proprietarii privaţi şi comunele proprietare funciare pot întemeia colonii, în temeiul prevederilor prezentei legi, fie pentru a înfiinţa noi comune, fie cu scopul de a întregi comunele existente prin colonizare cu extindere."Fiecare nouă colonie trebuia să fie [...]