Táncház/ Casa dansului popular

(Termenul Táncház acoperă în cultura maghiară un fenomen social şi cultural fără echivalent în culturile vecine, cum sunt de exemplu, cea română, cea slovacă sau cea sârbă. Traducerea în limba română a termenului - ca de altfel şi în cea slovacă, sârbă sau chiar engleză sau franceză - a pus probleme încă de la început. La sfârşitul anilor 1970, când puterea comunistă a încercat să controleze fenomenul Táncház, şi, ca urmare, să instituţionalizeze [...]