Iconografia Fecioarei Înveşmântată în Soare (statuia votivă a Mariei din Şumuleu-Ciuc)

Statuia votivă a Mariei, expusă pe altarul principal al bisericii votive din Şumuleu-Ciuc, este o imagine specifică a dogmei Imaculatei Concepţii şi este denumită de literatura de specialitate teologico-iconografică prin sintagma Mulier Amicta Sole [Fecioară Înveşmântată în Soare]. Vom defini în continuare caracteristicile specifice ale acestei reprezentări iconografice: Fecioara Neprihănită Înveşmântată în Soare, cu Isus pe braţul stâng, cu sceptrul în cel drept, încoronată, având o aureolă deasupra [...]