Ordinul cavalerilor vinului din Transilvania

Ordinul modern al cavalerilor vinului a apărut în Europa la începutul secolului al XX-lea. Acest tip de ordin îşi trasează tradiţiile şi aspiraţiile până în epoca medievală la anumite ordine de călugări şi societăţi numite ordine ale vinului, toate preocupate de viticultură şi economia vinului. Mai precis, ordinul modern se raportează la modul de funcţionare al ordinelor medievale, precum şi la menţinerea cultului vinului prin practicarea virtuţilor cavalereşti. În Ungaria, ca de altfel şi în alte ţări europene cu [...]