Colegiul construit la cumpăna secolelor XVIII şi XIX se situează pe str. Kogălniceanu, pe aliniamentul sudic, vizavi de casele destinate profesorilor, respectiv în vecinătatea bisericii reformate. Faţada principală a monumentului prezintă trei registre orizontale, respectiv 12 axe verticale şi se caracterizată printr-un limbaj decorativ simplu: muchiile faţadei sunt marcate de lesene în rustica, registrele sunt delimitate de brâuri simple, faţada fiind încoronată de o cornişe bogat profilată. Ferestrele cu pervaz din piatră sunt caracterizate prin ancadrament modelat în tencuială [...]