Biserica formată din cor, navă şi turn poartă amprentele barocului tardiv şi cele ale stilului neoclasicist. Imaginea exterioară al lăcaşului este dominată de corpul masiv al turnului vestic cu trei niveluri. După incendiu acesta fusese renovat între 1849-1854, sub supravegherea constructorului braşovean, Andreas Land. Detaliile arhitecturale de factură neoclasică ale nivelurilor inferioare - suprafaţa tratată în rustica, lesenele dublate, friza cu triglife - se datorează acestor lucrări. Doar nivelul superior mai păstrează înfăţişarea sa barocă: faţadele sunt încadrate de pilaştri dublaţi, panourile de sub ferestre sunt decorate cu [...]