Ansamblul format din biserică şi mănăstire a fost amplasat într-un ţesut urban deja existent, şi datorită acesteia nici biserica nu a fost orientată către est (corul este în direcţia nord-est). Careul mănăstirii este alipit laturii de nord-vest a bisericii. Planul bisericii este unul tipic baroc, cu două turnuri de colţ pe faţada stradală, nava lată este însoţită de două şiruri de câte trei capele pe cele două laturi. Lângă corul dreptunghiular, cu o lăţime apropiată de cea a navei, găsim două sacristii laterale, construite în continuarea şirurilor de capele. Turnurile au plan pătrat, original au fost doar cu puţin mai [...]