Biserica din Oraşul-Nou, construită în stil neoclasic, se dezvoltă pe un plan dreptunghiular, având o compoziţie simetrică, cu faţadele ieşite la colţuri în rezalit. Accesul principal se face prin axul principal al clădirii, existând şi două intrări secundare, în axul laturilor laterale. Segmentul din mijlocul faţadei dinspre strada Primăriei, concepută pe şapte axe, reproduce o faţadă clasică a unui templu grecesc: peste cele patru coloane angajate dorice se ridică un antablament şi [...]