Biserica amplasată pe strada Doina se află în partea sudică a terenului comun cu cea a bisericii greco-catolice, închinată tot Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.   Clădirea bisericii este orientată est-vest, se compune din pronaos cu o turlă, naos dreptunghiular alungit şi un altar cu absidă semicirculară. La întâlnirea naosului cu altarul se află câte o absidă laterală. Biserica este acoperită în două ape cu tablă, iar turla şi absidele au coifuri tot din tablă. Faţadele bisericii sunt tratate simplu cu striuri orizontale de tencuială. Faţada principală vestică, organizată [...]