Biserica amplasată pe strada Doina se află în partea sudică a terenului comun cu cea a bisericii greco-catolice, închinată tot Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.   Clădirea bisericii este orientată est-vest, se compune din pronaos cu o turlă, naos dreptunghiular alungit şi un altar cu absidă semicirculară. La întâlnirea naosului cu altarul se află câte o absidă laterală. Biserica este acoperită în două ape cu tablă, iar turla şi absidele au coifuri [...]