Faţada clădirii eclectice de plan dreptunghiular orientată est-vest, paralelă cu frontul stradal, precedată de un spaţiu verde este bogat ornamentată în principal cu elemente decorative caracteristice arhitecturii romanice, maure şi islamice.  Faţada principală este compusă pe trei axe, determinate de patru pilaştrii puternici cu cinci laturi, ce se înalţă deasupra cornişei, încheindu-se cu urne decorative de înălţimi variabile. În axa mediană, flancată de pilaştrii - articulaţi cu brâuri şi goluri terminate semicircular - proeminenţi de forma unor turnuri, se găseşte [...]