Edificiul cercetat, cunoscută în literatura de istorie locală, după proprietarul care a construit forma sa actuală, ca şi casa Rhédey, se întinde pe un lot îngust aflat între Piaţa Unirii, strada Napoca şi strada Ion Raţiu, şi are un plan dreptunghiular alungit, aripile clădirii înconjurând o curte interioră. Aripa dreptunghiulară cu trei nivele dinspre Piaţa Unirii are o faţadă principală articulată în şase axe şi una laterală, dinspre strada Napoca, în douăsprezece axe. Aceste faţade sunt marcate de soclul din piatră, un brâu îngust şi de către cornişa principală sprijinită pe console, [...]