În ceea ce priveşte clădirea bisericii, unicitatea ei constă în configuraţia spaţială specifică dată de aşezarea cupolei eliptice cu axul perpendicular pe cel al navei, ceea ce determină şi forma faţadelor. Faţada principală este orientată către nord, având o cornişă pronunţată, deasupra acesteia un fronton cu volute, flancat de cele două turnuleţe de plan pătratic. Spaţiul cupolei aşezată între tribuna orgii şi corul cu două travei, conferă configuraţiei planimetrie are un caracter central iar nişele aşezate în pereţii curbilinii ai navei şi în cei ai corului induc spaţiului interior un oarecare dinamism. Lumina [...]