Biserica orientată est-vest, pe linia străzii, are o planimetrie formată din patru spaţii distincte, urmărind un plan răspândit şi la alte construcţii ale perioadei. Partea vestică este dominată de prezenţa unui turn ieşit în faţa intrării, urmat de pronaosul îngust, format din cinci travee boltite cu bolţi a vela despărţite de arcuri. Naosul spaţios este despărţit de spaţiul altarului de un arc de triumf semicircular.  În faţa iconostasului se află încă o travee cu boltă a [...]