Centrul istoric este format din P-ţa Gábor Áron şi curţile organizate în jurul acesteia. Această zonă cuprinde aşadar două tipuri de spaţii distincte: pe de-o parte piaţa centrală cu faţadele clădirilor de pe laturile acesteia, iar pe de altă parte şirul curţilor. Cum menţionasem şi mai devreme, exceptând unele modificări minore, Piaţa Gábor Áron şi-a păstrat în mare parte aspectul de la începutul veacului al XX-lea. Zona centrală a Pieţei are nivelul de călcare uşor înălţat. Aici fusese amenajat un parc cu alei, în centrul său fiind amplasată statuia lui Gábor Áron, opera lui [...]