Clădirea de plan dreptunghiular aflat la colţ de stradă este dominată de o structură şi decor tipic stilului secession. La nivelul etajelor faţada iese faţă de planul parterului, zonele respective fiind srpijinite de un şir de console curbe, cu excepţia axelor din flancuri, care se racordează planurilor ieşite prin intermediul unor balcoane. Faţada simetrică are o articulare preponderent verticală, unicul element orizontal fiind brâul median proeminent, de pe care pornesc consolele etajelor. Cel mai caractertistic element al clădirii este turnul de colţ acoperit cu coif bulbat, al cărui ultim nivel este articulat cu un şir de semicolonete cu capiteluri [...]