Edificiul compus din turn vestic, navă şi cor decroşat, cu absida poligonală se situează în centrul oraşului, pe partea nordică a drumului principal. Clădirea este înconjurată de un gard de beton, relativ nou. Faţadei vestice a bisericii i s-a alipit turnul de secol XIX cu trei niveluri. Frontul vestic al acestuia este flancat de contraforturi treptate, dispuse oblic, care se înalţă până la jumătatea etajului întâi, nivelurile fiind delimitate de brâuri profilate. Portalul amenajat [...]