Înfăţişarea castelului şi a parcului înconjurător sunt cunoscute numai din descrierile şi diferitele izvoare vizuale contemporane. Din ansamblul castelului, astăzi există doar cripta, care odinioară constituia una dintre importantele componente ale parcului.  Ansamblul castelului a fost construit pe un deal, la vest de satul Chiraleş. Castelul, cu un singur nivel, a fost conceput în stil neoclasic, cu faţada principală dominată de un timpan care se sprijinea pe patru coloane cu capiteluri ionice. Literele „C[omes] L[udovicus] B[ethlen]” şi inscripţia „Delicias homini quales latura ministret / Prospice et exemplo gaudia misce [...]