Hotelul Continental se află la colţul de sud-vest al Pieţei Unirii, la intersecţia străzii Napoca cu strada Universităţii. Clădirea este construită în stil eclectic, cu faţade exterioare dominate de elemente decorative baroce, imaginea edificiului fiind dominată de turnul cilindric de la colţul de nord-est şi faţade atriculate cu câte un rezaalit de trei exe din jurul intrărilor în clădire. Edificiul are patru nivele (subsol-parter-două etaje) structurate pe un plan dreptunghiular, organizat în jurul a două curţi interioare. Cele două faţade principale ale edificiului sunt articulate cu un [...]