Biserica reformată din Sfăraş se situează în partea de sud a satului, pe un mic promontoriu. La sud-vest de edificiu se află o clopotniţă cu o structură din lemn, tipic secolului al XVIII-lea, aşezat pe un soclu construit din câteva şiruri de piatră fasonată. În clopotniţă se păstrează un clopot din anul 1475, decorat cu o inscripţie cu minuscule gotice: Ad honorem sp(iritu)s sanctus a(nno) d(omini) mcccclxxv. Biserica se compune dintr-o navă dreptunghiulară, un cor cu închidere poligonală şi un portic din cărămidă, adosat ulterior faţadei sudice. Nava şi corul sunt ranforţate la colţuri cu contraforturi cu trepte, dispuse [...]