Casa parohială a bisericii romano-catolice, Braşov
Publicare:  2010-03-19
Ultima modificare:  2010-03-19
Autor:  Bálint Ágnes
Lector: 
Date despre monument
Adresă: str. Mureşenilor nr. 19.
Cod: BV-II-m-B-11469
Datare: Sec. 16-19.
Date istorice
Despre perioada construirii casei parohiale romano-catolice din Braşov nu dispunem de informaţii certe, doar se poate presupune, că a fost construită între 1776 şi 1782, paralel cu biserica adiacentă, dedicată Sfinţilor Petru şi Pavel.

 

Descrierea edificiului

Clădirea casei parohiale se întinde la sud de biserica Sf. Petru şi Pavel, pe un plan în formă de U. Aripa dinspre stradă se compune din două părţi distincte: cea sudică este cea principală, legată oblic de biserică printr-un tract distinct. Pe lângă curtea interioară delimitată de aripile perpendiculare pe cea principală, aceste aripi formează cu clădirile vecine încă două curţi interioare, de dimensiuni mai reduse.

 

 

Faţada principală a clădirii este formată dintr-un segment paralel cu strada, şi un alt segment oblic pe biserică, cei doi fiind diferitenţiate şi la nivelul cornişelor. Cornişa părţii sudice este decorată cu friză din stuc cu motive geometrice, iar cea a segmentului mai scurt este accentuat de o bogată profilatură. Toată suprafaţa faţadei este tratat în bosaj, cele două niveluri fiind despărţite de un brâu abia ieşit din planul faţadei. Pe acest brâu se sprijină în cazul segmentului sudic cele şapte ferestre dreptunghiulare prevăzute cu chenare tipice baroce, cu partea superioară evazată, în timp ce cele trei ferestre cu chenare identice ale segmentului nordic au pervaze profilate. În cazul segmentului sudic articularea parterului este dominat de prezenţa a patru arcade semicirculare, dintre care cel de al treilea din stânga este de fapt deschiderea gangului porţii, aflat în axul planului de U, celelalte fiind, cel mai probabil, vitrinele unor spaţii comerciale, în cazul căroradoar s-a urmărit forma deschiderii accesului carosabil. Parterul segmentului nordic este străpuns de o amplă vitrină modernă, şi de un acces pietonal.

 

La parterul clădirii în aripile perpendiculare la stradă se află câte trei, iar în micile tronsoane care-l delimitează câte două încăperi boltite cu bolţi semicilindrice, cu axa bolţii perpendiculară spre stradă, dintre care cele dinspre stradă sunt spaţii comerciale, iar încăperile din spate ţin de plebania accesibilă din gangul central.

 

La etajul organizat pe un plan simetric se accede prin două scări care pornesc din gangul clădirii. În afara aripii nordice, unde faţă de cea sudică sunt trei încăperi, se mai păstrează în linii mari şi astăzi dispoziţia simetrică a încăperilor de la etaj. Acestea sunt tăvănite, exceptând mica cameră sudică cu boltă şi bucătăria amplasată la racordul aripii nordice, care este boltită cu o boltă semicilindrică cu penetraţii, decorată cu stucaturi. Tavanul marii sufragerii, aflată în aripa din stânga, este decorată cu stucaturi, printre care şi o monogramă IHS în cartuş, iar pe pereţii acestei încăperi se înşiră o serie de portrete ale preoţilor bisericii.

 

În curtea casei plebaniale se află un monument consacrat memoriei foştilor profesori ai Liceului Áprily Lajos, reînfiinţat după 1989.