trimite prin


Fisa crii:
Titlu: Categorie:
Subiect: -
Gen: -
Descrcare volum complet (versiunea pdf text): [pdf, 3484.7k]
Cuprins:
Elsz az „Iratok a nemzetisgi krds trtnethez” cm sorozathoz [pdf, 152.9k] [doc, 91.1k]
Elsz

BEVEZETS.
I. Az 1790. v nyelvi mozgalmnak gykerei [pdf, 190.3k] [doc, 172k]
II. A nyelvi mozgalom Ferenc abszolutizmusnak kialakulsig [pdf, 207.6k] [doc, 201.2k]
III. Ferenc kabineti abszolutizmusa alatt 1825-ig [pdf, 224.4k] [doc, 277.5k]
IV. A magyar llamnyelv [pdf, 479.5k] [doc, 762.4k]
1. A bcsi kormny llspontja 1825 utn
2. A magyar llamnyelv az orszggylseken, 1825–48
3. A magyar llamnyelv a hatsgokban, kzoktatsban s a kznsg krben

IRATOK. [pdf, 1981k] [doc, 2931.2k]
1. 1790 prilis 20. A helytarttancs krrendelete a kzoktatsban a nmet nyelv helybe a latin s magyar nyelv bevezetsrl
2. 1790 jn. 11. A rendek trgyalsa s hatrozata az orszggylsi zenetek s jegyzknyvek magyar nyelve dolgban
3. 1790 aug. 9. Az erdlyi orszggyls trvnyjavaslatnak a magyar nyelvre vonatkoz szakaszai
4. [1790 aug.] Az orszggyls vegyes bizottsgtl kidolgozott kir. hitlevltervezetnek a magyar nyelvre vonatkoz rsze
5. [1790 aug. – szept.] Izdenczy llamtancsos votuma a kerleti hitlevl-tervezetnek a magyar llamnyelvet kvn szakaszairl
6. 1790 szept. 4–6. Az llamtancs irata Rvai Mikls akadmiai tervrl
7. 1790 szept. 5. Az orszggylsnek magyarnyelvi trvnyjavaslata
8. 1790 szept. 21. Az 1790 szept. 5-iki feliratra adott kir. vlaszleiratnak a magyar nyelvre vonatkoz rsze
9. [1790 okt.] Izdenczy votuma a koronzs eltti 8. szakasz dolgban
10. 1790 nov. 14. Az orszggyls jabb feliratnak a 8. szakaszra vonatkoz rsze
11. 1791 jan. 8. A kir. vlaszleiratnak a 8. szakaszra vonatkoz rsze
12. 1791 mrc. 12. Az 1790–91:16. t.-cikk
13. 1791 pr. 16 – 19. Az llamtancs irata a pesti egyetemen a magyar nyelv s irodalom tanri szke betltse trgyban
14. 1791 jl. 8 – aug. 2. Az llamtancs irata a magyarnyelv vr- megyei jegyzknyvek felterjesztse dolgban
15. 1791 okt. 14–19. Az llamtancs irata az t akadmira kinevezend magyar nyelv- s irodalmi tanrok dolgban
16. 1791 szept. 24 – okt. 1. Az llamtancs irata az orszggylsen hozott trvnyek magyarnyelv kiadsrl
17. 1791 szept. 29. A tanulmnyi gyben kikldtt orsz. bizottsg hatrozata a magyar hivatalos nyelvrl
18. 1791 szept. 29. A m. kancellria felterjesztse a vrmegyei jegyzknyveknek magyar nyelven val beterjesztse dolgban
19. 1791 okt. 26 – nov. 1., 1791 nov. 1–20. Az llamtancs kt irata a m. kancellrinak a magyarnyelv vrmegyei jegyzknyvek dolgban tett felterjesztsrl
20. Az 1790:31. erdlyi t.-cikk
21. [1791–93] Az elemi iskolai magyar nyelv tantsra val utasts javaslata
22. 1792 jan. 19. A m. kancellria felterjesztse Bihar vrmegye egy felirata alkalmbl a katonasggal val levelezs s a benyjtott krvnyeknek nyelve dolgban
23. 1792 pr. 16. A br. Reischach llamminiszter elnklete alatt mkd bizottsg jegyzknyve az 1790–91. erdlyi orszggyls 46. t.-cikk javaslatrl
24. 1792 jn. 20. Az orszggyls feliratnak a magyar nyelvre vonatkoz rsze
25. 1792 jn. 21. Buda. A Ferenc kirly elnklete alatt tartott magyar konferencia jegyzknyvnek az orszggyls jn. 20. felirata magyarnyelvi szakaszval foglalkoz rsze
26. 1792. jn. 22. Az 1792 jn. 20. feliratra adott kir. vlaszleiratnak a magyar nyelvre vonatkoz rsze
27. 1792 jn. 26. Az 1792:7. t.-cikk
28. 1792 okt. 12–19. Az llamtancs irata a magyar nyelvnek gimnziumi tantervrl
29. 1793 okt. 28. A m. kancellria felterjesztse a magyar nyelvnek gimnziumokban leend eredmnyesebb tantsrl
30. 1793 nov. 9–23. Az llamtancs votuma a m. kancellrinak 1793 okt. 28. felterjesztsrl a magyar nyelv eredmnyesebb tantsa dolgban
31. 1795 okt. 16. Izdenczy llamtancsos votuma a magyar nyelv tantsra klttt sszegrl
32. 1802 jl. 23. A m. kancellria felterjesztse ifj. Pchy Imre biharvrmegyei alispnnak a magyar nyelv terjesztsrl szl kzirata dolgban
33. 1803 aug. 17. Jnos fhg., Kroly fhg. hadgyminiszter helyettese tirata a m. kancellrihoz a magyar ezredekbeli tiszteknek magyar nyelvtantsa dolgban
34. 1805 nov. 2. Az orszggyls felirata a magyar nyelv dolgban
35. 1805 nov. 4–5. Az llamtancs irata az orszggylstl felterjesztett magyarnyelvi t.-javaslatrl
36. 1805 nov. 7. Az 1805:4. t.-cikk
37. 1805 nov. 22. Pestvrmegye kzgylsi hatrozata a magyar nyelv gyben
38. 1806 pr. 25. Az llamtancs irata a m. udv. kamarai hivataloknak magyarnyelv hivatalos levelezse dolgban
39. 1806 szept. 9. Az llamtancs irata a vrmegyknek a katonai hat- sgokkal val levelezse s a kancellrihoz kldtt magyar felter- jesztsei dolgban
40. 1806. A Ratio educationisnak a magyar nyelv tantsra vonatkoz rszei
41. 1807 pr. 2 – jn. 25. Az llamtancs irata Pest- s Bihar vrmegynek a magyar nyelv hivatalos hasznlatt illet hatrozatairl
42. 1807 pr. 3. A m. kancellritl felterjesztett magyarnyelv hiva- talos cmzsek
43. 1807 okt. 26. Drevenyk titkos jelentse a magyar nyelv gyben val orszggylsi trgyalsrl
44. 1807 okt. 29 – nov. 7. Baldacci llamtancsos ngy kabineti vlemnye a magyar nyelv gyben folytatott orszggylsi trgyalsokrl
45. 1807 okt. 31. Baldacci llamtancsos kabineti vlemnye a Nemz. Mzeumot illet orszggylsi trgyalsrl
46. 1807. okt. 31. Csap titkos jelentse a magyar nyelv gyben tartott okt. 29., 30. s 31. kerleti lsekrl
47. 1807 nov. 13. Az orszggylsi kvnsgok s srelmek kzt a magyar nyelvre vonatkoz kvnsg
48. 1807 nov. 28. A m. kancellria vlemnye az orszggylsnek a magyar nyelv trgyban felterjesztett 62. sz. srelmrl
49. 1807 dec. 15. Baldacci kabineti votuma a magyar nyelv dolgban lnv alatt teend plyakrdsrl
50. 1807 dec. 19. Bedekovich llamtancsos kabineti felterjesztse a magyarnyelv orszggylsi naplk kiadsa dolgban
51. 1809 febr. 11. Lorenz llamtancsos kabineti vlemnye a nmet nyelvnek ltalnoss ttelrl
52. 1809 rnrc. 2. Az udv. kamara tirata a m. kancellrihoz Mra- maros megynek az riszkek nyelvt illet hatrozata ellen
53. 1809. mrc. 18. Udv. rendelet a helytarttancshoz a magyar nyelvnek a vrmegyei igazsgszolgltatsban val, az udv. kamara rszrl kifogsolt hasznlata dolgban
54. 1811 dec. 9. Wallis grf kabineti vlemnye az orszggylsnek a magyar nyelvet illet trgyalsairl
55. 1811 dec. 19. Az orszggylstl felirattal felterjesztett magyarnyelvi srelmek
56. 1812 pr. 24. Kir. vlaszleirat az orszggylsnek 1811 dec. 19-iki, a magyar nyelvet illet feliratra
57. 1812 aug. 10. Udv. rendelet a magyar nyelvnek a vrmegyei igazgatsban val hasznlatrl
58. 1813 jn. 15. Az llamtancs irata a pesti kegyesrendi gimnzium ellen felmerlt gyanrl, hogy ott a tantsi nyelv magyar volna
59. 1819 dec. 16. Az llamtancs irata a szab. kir. vrosok hivatalos nyelvrl
60. 1820 jan. 27. Az llamtancs irata az erdlyi magyar nyelvmvel trsasgrl
61. 1825 nov. 3. Gr. Zichy Kroly m. kamarai elnk titkos jelentse az eznapi kerleti lsrl a magyar nyelv trgyban
62. 1825 nov. 3. Titkos jelents az eznapi kerleti lsrl a magyar nyelv trgyban
63–67. 1826 jan. 20 – nov. 3. A trvnyek kthasbos, magyar s latin nyelv szvegre vonatkoz iratok:
63. 1826 jan. 20. Az orszggyls feliratnak a trvnyek szve- gre vonatkoz rsze
64. 1826 pr. 9. Az 1826 jan. 20-iki feliratra adott kir. vlasz- leiratnak a trvnyek szvegre vonatkoz rsze
65. [1826 jn.] Jzsef ndor s gr. Zichy Kroly vlemnyei az 1826 jn. 10-iki feliratra adand kir. vlaszleiratrl, a trvnyek magyar szvege dolgban
66. 1826 okt. 6. Az orszggyls felirata az 1826 szept. 9. kir. leiratra a trvnyek szvege dolgban
67. 1826 okt 30. Az llamkonferencia irata az 1826 okt. 6. orszggylsi feliratra adand kir. vlasz dolgban
68. 1826 jan. 20. Titkos jelents az eznapi ker. lsrl a magyar nyelv trgyban
69. 1826 pr. 17. Az orszggylstl felirattal felterjesztett elkel srelmek s kvnsgok kzt a magyar nyelvre vonatkoz rsz
70. 1826 pr. 17. A magyar nyelv knyszerts nlkli terjesztsrl val orszggylsi javaslat
71. 1826 mjus 26. A magyar kancellria votuma az elkel srelmek magy. nyelvi rszrl
72. 1827 jan. 29. Jzsef ndor vlemnye az elkel srelmek magyar nyelvi rszrl
73. 1827 mrc. 28. Az llamkonferencia az elkel srelmek magyar nyelvi rszrl
74. 1827 mrc. 28-hoz. Az elkel srelmek magyarnyelvi rszre adand kir. vlaszleirat hrom tervezete
75. 1827 pr. 7. s 10. Jzsef ndornak s az llamkonferencinak jabb javaslatai a magyarnyelvi elkel srelemre adand kir. leirat szvege trgyban
76. 1827 pr. 11. Kir. vlaszleirat az elkel srelmek magyarnyelvi rszt illetleg
77. [1829 jan.] A tanulmnyi gyben kikldtt orsz. bizottsg t.-javas- latnak a magyar oktatsra vonatkoz rsze
78. 1830 pr. 4. Az llamtancs irata Vas vrmegynek hatrozatrl, mely szerint a prk ezutn magyar nyelven folytatandk s a chekbe csak magyarul tud mesterek vehetk fel
79. 1830 nov. 2. A m. kancellria felterjesztse az elkel srelmek 12., magyarnyelvi szakaszrl
80. 1830 dec. 2. Kir. vlaszleirat az 1830 okt. 17-iki felirat magyarnyelvi rszrl
81. 1830 dec. 20. Az 1830:8. t.-cikk
82. 1832 pr. 1 – aug. 16. Az llamtancs irata Esztergom vrmegy- nek a vezetknevek magyarostst illet felirata dolgban
83. 1833 jan. 10. A rendek zenete, melyben a frendeket magyar nyelven ksztend zenetekre szltjk fel
84. 1833 jan. 10. A rendek zenete a frendekhez egyedl magyarnyelv feliratok s trvnyek dolgban
85. 1833 febr. 8. A rendek els viszonzenete a magyarnyelv feliratok s trvnyek gyben adott frendi vlaszra
86. 1833 mrc. 30. Az orszggyls felirata magyarnyelv feliratok, kir. vlaszleiratok s trvnyek rdekben
87. 1833 aug. 20. Metternich votuma az orszggyls 1833 mrc. 30-iki felirata dolgban
88. 1833 aug. 27. Reviczky kancellr Mrey Sndor, m. kir. tart. biztossgi figazgathoz a szegedi lceumban a magyar tannyelv meg- akadlyozsa rdekben
89. 1833 aug. 28. Reviczky Metternichhez Kintzl fhadnagy magyar nyelv elleni beadvnya dolgban
90. 1834 jan. 3. A kabinetiroda irata a cseh nyelv iskolai tantsnak kiterjesztsrl
91. 1835 jl. 5. A magyar nyelvrl szl srelmek s kvnsgok als tblai javaslata
92. 1835 aug. 2. A frendek vlasza a magyarnyelvi srelemnek jl. 5-iki als tblai szvegre
93. 1835 szept. 8. Reviczky Metternichnek: a magyar nyelv gyben kiadott kir. leirat publiklsnak elhalasztsrt Jzsef ndort okolja
94. 1835 okt. 5. Kir. vlaszleirat az 1833 mrc. 30-iki feliratra
95. 1835 nov. 24. A rendek zenete a frendekhez az 1835 okt. 5-iki kir. vlaszleiratot illetleg
96. 1835 dec. 1. A frendek viszonzenete a rendek 1835 nov. 24-iki zenetre
97. 1835 dec. 12. Gr. Mailth Antalnak Metternich felszltsra ksztett memoranduma a ndornak a magyar nyelv gyben val kz- benjrsa trgyba
98. 1836 jan. 18. Jzsef ndor levele Reviczky kancellrhoz, a magy. nyelvi trekvseknek lltlag monarchia-ellenes jellegrl
99–104. 1836 jan. 29 – febr. 12. A ndori intermedici a magyar nyelv gyben: Jzsef ndor s Metternich levelezse s gr. Mailth Antal kldetse:
99. 1836 jan. 29. Jzsef ndor Metternichnek
100. 1836 jan. 30. Metternich Jzsef ndornak
101. 1836 febr. 1. Jzsef ndor Metternichnek
102. 1836 febr. 4. Gr. Mailth Antal jelentse kldetsrl Metternichnek
103. 1836 febr. 7. Metternich Jzsef ndornak
104. 1836 febr. 7. Metternich titkos utastsa gr. Mailth Antal szmra
105–108. 1836 febr. 12–17. Az llamkonferencia iratai a ndori inter- medicirl:
105. 1836 febr. 12. Mailth Gyrgy llamtancsos votuma
106. [1836 febr. 12.] Purkhart Norbert llamtancsos votuma
107. 1836 febr. 12. Reviczky m. kancellr votuma
108. 1836 febr. 17. Kir. kzirat Jzsef ndorhoz, a magyar nyelv gyben val ndori kzbenjrs trgyban
109. 1886 febr. 17. Metternich gr. Mailth Antalnak, a magyar nyelv gyben kiadand kir. kzirat rtelmrl s a kapcsolt rszeknek ez gyben llsfoglalsra indtsrl
110. 1836 mrc. 4. Kir. kzirat Jzsef ndornak, melylyel neki az orszggyls 1836 mrc. 3-iki felirata visszakldetik azrt, hogy azt magyarul is rja al
111. 1836 mrc. 8. Jzsef ndor a kirlyhoz: megokolja, mirt rta al a rendek feliratt csak magyar nyelven
112. 1836 mrc. 9. Vercze vrmegye krse az orszggylsi srelmek s kvnatok kzt a magyar nyelv bvebb ismerete s kimvelse trgyban
113. 1836 mrc. 16. Az orszggyls felirata a magyar nyelv gyben
114. 1836 pr. 17. Jzsef ndor Metternichnek a trvnyek magyar szvegnek eredeti voltrl
115. 1836 pr. 24. Reviczky Metternichnek, a feliratoknak a ndor ltal trtnt csak magyarnyelv alrsrl
116. 1836 pr. 20. Kir. vlaszleirat az orszggyls 1836 mrc. 16-iki, magyarnyelvi feliratra
117. 1836 pr. 30. Az orszggyls felirata az 1836 pr. 24-iki kir. vlaszleiratra
118. 1836 pr. 30. Kir. kzirat Reviczky kancellrhoz, az 1836 pr. 30-iki felirattal felterjesztett magyarnyelvi t.-cikk dolgban
119. 1836 mj. 1. Kir. vlaszleirat az orszggyls 1836 pr. 30-iki magyarnyelvi feliratra
120. 1836 mj. 2. A 1832-30:3. t.-cikk
121. 1836 aug. 31. Gr. Czirky Antal orszgbrnak az orszggyls utn alkalmazand kormnyzsi elvekrl szl memorandumbl a magyar nyelvkrdst illet rsz
122. [1836] Nvtelen feljelents Reviczky kancellr, Bartal s br. Med- nynszky udv. tancsosok ellen, magyar rzelmeik miatt
123. 1838 jn. 13. Gr. Plffy Fidl m. kancellrnak s az llamkonferencinak vlemnyei az orszggyls elksztse alkalmval a magyar nyelvet illetleg
124. 1839 jn. 5. A m. kancellria felterjesztse az orszggyls azon krsrl, hogy a kirlyt s kirlynt magyar nyelven dvzltessk
125. 1839 jn. 20. Rendi zenet a frendekhez, a feliratoknak egyedl magyar nyelven szerkesztse dolgban
126. 1839 okt. 17. Az orszggyls magyarnyelvi trvnyjavaslata
127. 1839 okt. 19. Metternich votuma a ndornak az egyedl magyarnyelv orszggylsi feliratok rdekben val kzbenjrsa dolgban
128. 1840 jan. 31. Az orszggyls felirata a magyar nyelvrl
129. 1840 mrc. 14. Kir. vlaszleirat az 1840 jan. 31. orszggylsi feliratra
130. 1840 mj. 4. Orszggylsi felirat a magyar nyelvrl, vlaszul a mrc. 14-iki kir. leiratra
131. 1840 mj. 8. Orszggylsi felirat a magyar nyelvrl, vlaszul a mj. 5-iki kir. leiratra
132. 1840 mj. 13. Az 1839–40:6. t.-cikk
133. 1840 jn. 28. jl. 9. Sedlnitzky s Metternich jegyzkvltsa egy cseh munka kapcsn a cseh-morva-tt nyelvi s nemzetisgi mozgalomnak a magyarral szemben val prtolsrl
134. 1841 jan. 15 – febr. 23. Az llamtancs irata az egyestett cseh- osztr. udv. kancellria 1840 dec. 18., a magyar vrmegyk s az osztr. hatsgok latin nyelv levelezse dolgban tettfelterjesztsrl
135. 1842 mrc. 16. Az erdlyi orszggylsnek felirattal felterjesztett magyarnyelvi t.-javaslata
136. 1842 mrc. 27. Kir. kzirat a m. kir. udv. tanulmnyi bizottsghoz a gimnziumi magyar tantsi nyelv dolgban
137. 1842 mj. 3. Jzsef ndor gr. Mailth Antal kancellrhoz: srgeti a gimnziumi magyarnyelv oktats rdekben a kir. elhatrozst
138. 1842 jn. 16. Gr. Hartig osztlyfnk kln votuma a magyar s nmet nyelvnek Erdlyben diplomatikaiv ttelrl
139. 1842 jn. 20–26. Az llamkonferencia votuma a ndornak 1842 mj. 24-iki, a gimnziumi magyar tantsi nyelv gyben kiadott kir. kzirat megvltoztatst kr felterjesztsrl
140. 1842 jn. 29. Kollowrat kln votuma a ndornak 1842 mj. 24-iki felterjesztsrl
141. 1842 aug. 1. Az erdlyi orszggylshez kldtt kir. leirat mellklett kpez trvnyszveg
142. 1842 szept. 12. A szsz nemzet kveteinek klnvlemnye az erdlyi orszggyls magyarnyelvi t.-javaslata dolgban
143. 1842 nov. 8. Metternichnek br. Jsika Jnoshoz intzett memo- randuma az erdlyi trvnyeknek latin szvege trgyban
144. 1848 okt. 12. Kir. leirat a magyar nyelvnek az orszggylsi trgyalsokban val kizrlagos hasznlatt kimond 1843 jn. 20-iki rendi hatrozat ellen
145. 1843 dec. 1. Kbeck klnvlemnye a magyar nyelvre vonatkoz orszggylsi kvnsgok dolgban
146. 1843 dec. 11. Az orszggyls felirata a magyar nyelv trgyban
147. 1844 jan. 23. Kir. vlaszleirat az orszggylsnek 1843 dec. 11-iki magyarnyelvi feliratra
148. 1844 jan. 26 – mrc. 27. Az llamkonferencia irata a m. udv. kancellrinak 1843 dec. 12-iki, a gimnziumok rendezst, s azokba a magyar tannyelv bevezetst illet felterjesztse trgyban
149. 1844 jan. 29. A rendek hatrozata az 1843 jn. 20. s dec. 5-iki hatrozatnak az 1844 jan. 23-iki kir. leirat hatsa alatt val megszntetsrl
150. 1844 febr. 24 – mrc. 27. Az llamkonferencia irata az erd. udv. kancellria jan. 27-iki, a gubernium s a szsz hatsgok levelezsi nyelve dolgban tett felterjesztsrl
151. 1844 febr. 28. Az orszggyls felirata az 1844 jan. 23-iki kir. vlaszleiratra, a magyar nyelv gyben
152. 1844 pr. 4–21. Az llamtancs irata az 1844 mrc. 27-iki, a szsz hatsgok levelezsi nyelvt illet kir. kziratnak Nopcsa Elek erd. kancellr ltal krt megvltoztatst illetleg
153. 1844 jun. 17. Kir. kzirat Jzsef ndorhoz a gimnziumi magyar tantsi nyelv behozatalrl
154. 1844 jun. 17. Kir. kzirat Mailth kancellrhoz, a gimnziumi magyar tantsi nyelv behozatalrl
155. 1844 szept. 26 – okt. 9. Az llamkonferencia irata a m. udv. kancellria orszggylsi bizottsga 1844 aug. 20-iki, a febr. 28-iki orszggylsi feliratra adand kir. vlaszleiratot trgyaz felterjesztse dolgban
156. 1844 szept. 29 – dec. 19. Az llamkonferencia irata Jzsef ndornak srget felterjesztse alapjn a gimnziumok rendezsrl s azokba a magyar tannyelv rszleges bevezetsrl
157. 1844 okt. 9. Kir. vlaszleirat az 1844 febr. 28-iki magyarnyelvi feliratra
158. 1844 nov. 8. Az orszggyls felirata az 1844 okt. 9-iki vlaszleiratra a magyar nyelv gyben
159. 1844 nov. 9. Kir. vlaszleirat az 1844 nov. 8-iki feliratra a magyar- nyelvi t.-cikk dolgban
160. 1844 nov. 10. A rendek zenete a frendekhez a magyarnyelvi t.-cikk szvegezse dolgban
161. 1844 nov. 10. Metternich votuma a magyarnyelvi t.-cikk concertatijnl felmerlt nehzsgrl
162. 1844 nov. 11. Kbeck votuma a magyarnyelvi t.-cikk concertatijnl felmerlt nehzsgrl
163. 1844 nov. 11. Kir. kzirat gr. Mailth kancellrhoz a magyarnyelvi t.-cikk concertatijnl felmerlt nehzsgrl
164. 1844 nov. 12. Az 1843–44:2. t.-cikk
165. 1845 pr. 9. Az llamkonferencia irata a m. udv. kamara gymenetben a nmet nyelv bevezetsrl
166. 1845 nov. 8. Kir. kzirat az erdlyi kancellrinak a kolozsvri lceum magyar tannyelve dolgban tett 1842 mrc. 10-iki felterjesztsre
167. 1846 nov. 26. Az llamkonferencia irata a magyar nyelvnek a nemmagyarnyelv elemi iskolkban tantrgyknt bevezetsrl
168. 1847 jan. – pr. Br. Jsika Samu erdlyi alkancellr memorandumnak a nyelvkrdsrl szl rsze
169. Az erdlyi 1847:1. t.-cikk
170. 1848 mrc. 24. Az llamkonferencia votuma a magyar kamarban Csernyus Emanuel kam. tancsos javaslatra tettleg bevezetett magyar hivatalos nyelvrl

Nv- s trgymutat [pdf, 292.4k] [doc, 310.8k]