trimite prin


Fisa crii:
Titlu: Categorie:
Subiect: -
Gen: -
Descrcare volum complet (versiunea pdf text): [pdf, 3470.1k]
Cuprins:
Elsz [pdf, 76.4k] [doc, 76.4k]

I. SZAKASZ. A magyarorszgi romnok szma s vrmegynkint val megosszlsa [pdf, 75.9k] [doc, 75.9k]

II. SZAKASZ. A magyarorszgi romnokrl ltalban [pdf, 64k] [doc, 195.6k]

III. SZAKASZ. A magyarorszgi grg katholikus romn egyhz. [pdf, 432.4k] [doc, 708.1k]
I. FEJEZET. ltalnos rsz
II. FEJEZET. Az uni trtnete
III. FEJEZET. A balzsfalvai grg katholikus romn egyhzmegye.
A. Az egyhzmegye trtnete
B. A fegyhzmegye jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
IV. FEJEZET. A nagyvradi grg katholikus romn egyhzmegye.
A. Az egyhzmegye trtnete
B. Az egyhzmegye jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
V. FEJEZET. A lugosi grg katholikus romn egyhzmegye.
A. Az egyhzmegye trtnete
A prislopi zrda
B. Az egyhzmegye jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
VI. FEJEZET. A szamosujvri grg katholikus romn egyhzmegye.
A. Az egyhzmegye trtnete
B. Az egyhzmegye jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
VIII. FEJEZET. Az uni kvetkezmnyei

IV. SZAKASZ. A magyarorszgi grg keleti romn egyhz. [pdf, 644.1k] [doc, 907.8k]
I. FEJEZET. ltalnos rsz
II. FEJEZET.
A fegyhzmegye trtnete
II. FEJEZET. A nagyszebeni grg keleti romn fegyhzmegye.
A. A fegyhzmegye trtnete
B. A fegyhzmegye jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
III. FEJEZET. Az aradi grg keleti romn egyhzmegye.
A. Az egyhzmegye trtnete
B. Az egyhzmegye jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
1. Az aradi grg keleti romn szentszk
A Maroson inneni esperessgek tanitegyesletnek az alapszablyai
2. A nagyvradi grg keleti romn szentszk
IV. FEJEZET. A karnsebesi grg keleti romn egyhzmegye.
A. Az egyhzmegye trtnete
B. Az egyhzmegye jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
V. FEJEZET.
A hazai grg keleti romn egyhz szervezetre s fontosabb gymenetre vonatkoz szablyzatok s szablyrendeletek.
I. A magyarorszgi grg keleti romn egyhz „Szervezsi Szablyzat”- a
II. A magyarorszgi grg keleti romn egyhz fontosabb szablyrendeletei.
A. A plbnik szervezsre, rendezsre s betltsre vonatkoz szablyrendelet
B. Szablyrendelet a fegyelmi gyekben val birskodsi rendtartsrl a grg keleti romn rseksgben
C. Szablyzat az egyhzgondnoksgi gyek elltsrl

V. SZAKASZ. A hazai romn kzpiskolk. [pdf, 503.6k] [doc, 1000.4k]
I. FEJEZET. A balzsfalvai grg katholikus romn fgimnzium.
I. Az intzet trtnete
II. Az 1906/7. iskolai vre vonatkoz adatok
II. FEJEZET. A belnyesi grg katholikus romn fgimnzium.
I. Az intzet trtnete
II. Az 1906/7. iskolai vre vonatkoz adatok
III. FEJEZET. A brassi grg keleti romn kzponti iskolk (fgimnzium, alrel- s fels kereskedelmi iskola.)
I. Az intzetek trtnete
Fzisok, amelyeken a gimnzium a tannyelvet s szervezetet illetleg tment
II. A brassi kzponti iskolkra vonatkoz 1906/7. iskolai vi adatok:
A. A fgimnziumra vonatkoz 1906/7. iskolai vi adatok
B. Az alreliskolra vonathz 1906/7. iskolai vi adatok
C. A fels kereskedelmi iskolra vonatkoz 1906/7. iskolai vi adatok
IV. FEJEZET.
A brdi grg keleti romn algimnzium.
I. Az intzet trtnete
II. Az 1906/7. iskolai vre vonatkoz adatok
V. FEJEZET.
A naszdi alapitvnyi fgimnzium.
Az intzet trtnete
A gimnzium alapjra s fentartsra vonatkoz adatok
A gimnziumra vonatkoz 1906/7. iskolai vi adatok

VI. SZAKASZ. Romn kulturlis intzmnyek. [pdf, 655.4k]
I. FEJEZET. A tulajdonkppeni kulturlis intzmnyek.
I. „A romn irodalmi s kzmveldsi egylet”.
I. Az egyeslet trtnete s eredeti alapszablyai
II. Az egyeslet jelenlegi alapszablyai
III. Az egyeslet intzmnyei:
A. Az egyesletnek tudomnyos s irodalmi szakosztlyai
B. Az egyeslet organuma
C. Az egyeslet nagyszebeni polgri romn lenyiskolja s lenyinterntusa
D. A romn enciklopdia
E. Az egyeslet „trtnelmi s etnografiai muzeuma”
IV. Az egyeslet jelenlegi llapotra vonatkoz adatok:
1. Az egyeslet tisztikara s kzponti vlasztmnya
2. Az egyeslet fikjai s ezeknek mkdse
3. Az egyeslet alapjai s alapitvnyai, valamint az azokbl nyujtott sztndijak
4. Az egyeslet vagyona s szmadsai
5. Az egyesletnek a legutbbi vekben hozott fontosabb hatrozatai s tett intzkedsei
II. „A romn szinhzi-alap szerzsi trsulat”.
1. Az egyesletnek ltesitse s alapszablyai
2. Az egyeslet jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
III. „Az aradi romn npmvel nemzeti egylet”
IV. „A mramarosi romn npnevelsi egyeslet”
V. A „Progresul” fogarasi romn mkedvel szintrsulat
VI. A „Petru Maior” olvas egylet
VII. A „Gozsdu-alapitvny”.
1. Az alapitvny ltesitse, az alapit letrajza, vgrendelete, az alapitvny eredeti vagyona s rohamos nvekedsnek a tnyezi
2. Az alapitvny belletben elfordult fontosabb mozzanatok
3. Az alapitvny jelenlegi llapotra vonatkoz adatok
VIII. A volt hatrrvidkek vagyonkzssgi alapjai
1. A karnsebesi vagyonkzssg
2. A naszdi vagyonkzssg
II. FEJEZET. Egyb kulturlis egyletek.
I. Romn negyletek
II. Dal- s zeneegyletek
III. Romn olvaskrk

VII. SZAKASZ. A magyarorszgi romn sajt [pdf, 72.1k]

VIII. SZAKASZ. A hazai romnok kereskedelmi, ipari s kzgazdasgi intzmnyei. [pdf, 448k]
I. FEJEZET. A hazai tulajdonkppeni romn pnzintzetek, az ezekre vonatkoz tbls kimutatsok, a romn pnzintzetek delegcija s ebbl lteslt „Solidaritatea” szvetkezet; romn szvetkezetek, seglyegyletek, kereskedelmi rszvnytrsasgok, fogyasztsi egyletek s a „Raiffeisen” rendszer szerint ltesitett hitelszvetkezetek.
I.
1. A tulajdonkppeni pnzintzetek
A tulajdonkppeni pnzintzetekre vonatkoz adatok
A nagyszebeni „Albina” alapszablyai
2. A hazai romn pnzintzetek delegcija s konferencii
3. A magyarorszgi romn pnzintzetek „Solidaritatea” szvetkezete s alapszablyai
II. Szvetkezetek, seglyegyletek, fogyasztsi egyletek, kereskedelmi rszvnytrsasgok s a „Raiffeisen” rendszer szerint ltesitett hitelszvetkezetek
Kzponti szvetkezet
II. FEJEZET.
Gazdasgi egyletek
III. FEJEZET.
A romn kereskedk s iparosok egyletei
IV. FEJEZET.
Romn temetkezsi egyletek


IX. SZAKASZ. A magyarorszgi romnok mozgalmai. [pdf, 275.3k]
I. FEJEZET. A romn nemzetisgi krds megfogamzsa
II. FEJEZET. A romnok mozgalmai a XVIII-ik szzadban.
1. Az 1784-iki parasztlzads
2. A „Supplex libellus Valachorum”
III. FEJEZET.
Az 1848/9-iki esemnyek s a romnok. 1. A balzsfalvai romn npgyls
2. A romnok felkelse
IV. FEJEZET.
A romnok mozgalmai 1860–1881-ig
V. FEJEZET.
A romnok mozgalmai 1881–1895-ig.
1. Az 1881-iki konferencia, a „romn nemzeti prt” ltesitse, a romn nemzeti prt programmjnak a megllapitsa, a „romn nemzeti komit” szervezse, a passzivits dekretlsa
2. Az 1884-iki, az 1887-iki s az 1890-iki konferencik
3. Az 1892-iki konferencia s a memorandum
4. Az 1893-iki konferencia
5. A „replika” s annak elzmnyei
6. A memorandum per
7. A romn nemzeti prt feloszlatsa s az 1894-iki konferencia
8. A nemzetsgek 1895-iki politikai kongresszusa
VI. FEJEZET.
A romnok mozgalmai 1895–1905-ig
VII. FEJEZET.
Az aktivits dekretlsa.
1. Az 1905-iki nagyszebeni vlaszti konferencia
2. Az 1905. vi ltalnos vlasztsok
3. Az 1906-iki ltalnos vlasztsok


FGGELK. [pdf, 64.1k]