Interviu

 • „Mindent meg lehet szokni, akár a félelmet is” Beszélgetés Csiki Lászlóval. In Bányai Éva: Sikertörténet kudarcokkal. Bukaresti életutak. Komp-Press, Cluj-Napoca, 2006.
 • Ködöböcz Gábor: A kint és bentvalók. Beszélgetés Csiki Lászlóval. Magyar Napló, 2005/6.
 • Az író hűlt helye. Kérdezett: Hajdú Farkas-Zoltán. Korunk, 2002/5.
 • Én szerelmes vagyok a szimmetriába Beszélgetés Csiki Lászlóval. Tiszatáj, 1998/1. 37-42.
 • Amit a tudomány se tud. Beszélgetés Csiki Lászlóval. Új Forrás, 1994/9. 49-62.
 • A Vigilia beszélgetése Csiki Lászlóval. Szörényi László interjúja. Vigilia, 1992/6. 455-462.
 • Elindultam szép hazámból... : beszélgetés Csiki Lászlóval / [reportaj realizat de] Szikszai Károly. In Torontói tükör. — Toronto, Ont. — 6.vol. 66.no. (1990), p. 6-7.
 • Szikszai Károly: Itthon — otthon. Beszélgetés Csiki Lászlóval. Élet és Irodalom, 1990/7. 7.
 • Klára Györgyey: Csiki László. World Literature Today, (Norman, Oklahoma), 1989/3. 511.
 • Varga Imre: A kétélű esély. Beszélgetés Csiki Lászlóval. Csiki László: Megjegyzés és változás. Életünk, 1989/12. 1069-1083., 1084.

 • Vári Attila: A fagyott napok. Élet és Irodalom, 2008/41. 6.
 • Demény Péter: A menyét lábnyoma. Komp-Press, Cluj-Napoca, 2003. 112-120.
 • Hajdú Farkas-Zoltán: Büszke vagy kíváncsi — a jóleső érzés ára. Látó, 2001/7. 102-106.
 • Hajdú Farkas-Zoltán: Boldogan leszek szegényebb egy illúzióval. Helikon, 2000/24.
 • Demény Péter: A hely szellemei. Kortárs, 1999/7. 103-108.
 • Bíró Béla: Kívül is, belül is a történelemben. Kortárs, 1998/10. 97-101.
 • Márkus Béla: Látszat, akár a szó. Új Forrás, 1998/7. 47-56.
 • Medve A. Zoltán: Bevezető-féle A pusztulás gyönyöréhez. Műhely, 1998/1. 86-87.
 • Olasz Sándor: A pusztulás gyönyöre. Tiszatáj, 1998/1. 87-90.
 • Szabó Levente: Az elmesélés szükséges és lehetetlen voltáról. Látó, 1998/4. 101-102.
 • Cs. D. : Idegen monológok. Magyar Napló, 1997/5-6. 65.
 • Magyar Zoltán: Lépések, kopogások. Kortárs, 1997/6. 108-110.
 • Füzi László: Távolságtartó jelenlét. Élet és Irodalom, 1996/50. 15.
 • Horpácsi Sándor: Önreflexió. Látó, 1995/3. 94-96.
 • Vasy Géza: Kutya a Holdban. Vigilia, 1995/8. 638.
 • Vasy Géza: Versekhez közelítve XI. Forrás, 1995/3. 91-92.
 • Vilcsek Béla: Mintha...? Talán...? Kortárs, 1995/4. 94-97. In Idem: A mesterség dicsérete. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 69-75.
 • Bertha Zoltán: Csiki László válogatott novelláskötete. In Idem: Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1994. 217-222.
 • Bogdán László: A játék és a tétek. A Hét, 1994/46. 8-9.
 • Ágh István: Csiki László: Adalék. Kortárs, 1993/7. 114-115.
 • Ágoston Vilmos: A költő világi helye. Csiki László verseiről. Vigilia, 1993/6. 451-452.
 • Bogdán László: Íme avagy "a megnevezés társkereső gesztusai". Bekezdések a Csiki-vers módszertanáról. A Hét. 1993/46. 8-9.
 • Wirth Imre: Ex libris. Élet és Irodalom, 1993/35. 11.
 • Bakonyi István: „Tegnap zöldre festettem a füvet”. Csiki László három regénye. Forrás, 1992/4. 87-88.
 • Füzi László: Csiki László: Adalék. Alföld, 1992/11. 77-79.
 • Győrffy Miklós: Titkos fegyverek. In Idem: Új magyar prózaszemle. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1992. 113-114.
 • Széles Klára: Regény Csiki-módra. Kései levél Csiki Lászlónak a „Titkos fegyverek” ügyében. Tiszatáj, 1992/5. 53-60.
 • Bodor Béla: Ex libris. Élet és Irodalom, 1991/33. 11.
 • Császtvay Tünde: Kalandok kora. Új Írás. 1991/2. 111-112.
 • Horpácsi Sándor: "Rémes valóság". Csiki László két könyvéről. Székely Útkereső, (Székelyudvarhely) 1991/5-6. 6.
 • Klára Györgyey: Csiki László: Titkos fegyverek. A céda nyúl. Adam Adam. PEN (London) 1991/1. 27-29.
 • Páskándi Géza: In twin times of hunters and hunted. Translated by Ferenc Takács. (Titlu tradus: Üldözők és üldözöttek ikeridején). PEN 1991/2. 87-89.
 • Bogdán László: Oldás és kötés, avagy Veszve van-e, aki messze van, s messze van-e, aki veszve. A Hét, 1990/9. 6.
 • Bogdán László: Változatok a félelemre. A Hét, 1990/13. 6-7.
 • Jakabffy Tamás: A hosszúra nyúlt évtized: arcélek és sarkpontok a hetvenes évek romániai magyar rövidpróza-irodalmában. 3. 1990/46. 1, 8.
 • Jakabffy Tamás: A hosszúra nyúlt évtized: arcélek és sarkpontok a hetvenes évek romániai magyar rövidpróza-irodalmában. 4. 1990/47. 1-2.
 • Kontra Ferenc: "Földrengéskor a börtönfal leomlik..." Híd. 1990/7-8. 872-875.
 • Kőrössi P. József: Irodalmi tankönyv az emberről. Könyvvilág, 1990/9. 3.
 • Mózes Attila: Céda korok történelme. Helikon (Cluj-Napoca), 1990/39. 8.
 • Pomogáts Béla: Tények és káprázatok. Új Írás, 1990/2. 110-112.
 • Tömöry Péter. Egyetlen hazám: a vérem. Forrás, 1990/1. 86-89.
 • Alföldy Jenő: Gyerekkori panoptikum. Élet és irodalom, 1989/8. 11.
 • Klára Györgyey: Csiki László. World Literature Today, (Norman, Oklahoma), 1989/3. 511.
 • Rónay László: Ami szinte kimondhatatlan. Magyar Hírlap, 1989. szept. 15. 7.
 • Víg Mónika: Csiki László: Elhallgatások. Kortárs, 1989/10. 166-168.
 • Villányi László: Csiki László: Titkos fegyverek. Életünk, 1989/12. 1144-1147.
 • Zimonyi Zoltán: A megnevezés képessége. Új Írás, 1989/1. 126-128.
 • Csapody Miklós: Csiki László: Titkos fegyverek. Kortárs, 1988/10. 159-161.
 • Olasz Sándor: Kísértethajók. Portrévázlat Csiki Lászlóról. Alföld, 1988/4. 68-75.
 • Pécsi Györgyi: Csiki László: Titkos fegyverek. Népszava, 1988. szeptember 17. 9.
 • Rónay László: Szex és más egyebek. Magyar Hírlap, 1988. június 17. 9.
 • Erdődy Edit: Bizonytalan novellák. Új Írás, 1987/9. 123-125.
 • Halmágyi Miklós: Ki kit győz le valójában? Tiszatáj, 1987/3. 89-90
 • Pomogáta Béla: Csiki László: Kísértethajók. Kortárs, 1987/6. 158-160.
 • Pomogáts Béla: Oldás és kötés. Csiki László munkásságáról. Forrás, 1987/8. 14-18.
 • Ágoston Vilmos: Csiki László: Magánháború. Népszava, 1986. december 6. 10.
 • Horkai Hörchner Ferenc: Csiki László: Kísértethajók. Életünk, 1986/8. 751-756.
 • Kapdebó Lóránt: Csiki László: Kísértethajók. Magyar Nemzet, 1986. május 26. 7.
 • Tarján Tamás: Könyvszemle. Népszabadság, 1986. ápr. 8. 7.
 • Tódor János: A képzet sarokkövei. Új Írás, 1983/3. 119-121.
 • Illés Sándor: Csiki László: Kirakat. Magyar Nemzet, 1982. június 27. 8.
 • Kárpáti Béla: Két világ közt egy harmadik. Napjaink, 1982/5. 35-36.
 • Olasz Sándor: Csiki László: Kirakat. Kortárs, 1982/10. 1659-1660.
 • Szabolcsi Gábor: Csiki László: Kirakat. Népszabadság, 1982. május 14. 7.
 • Szekrényes Júlia: Fájdalmas keresztrejtvény. Élet és Irodalom, 1982/16. 13.
 • Tarján Tamás — Tömöry Péter: Látni akarjuk „A nagyapát”. Elemzés Csiki László színjátékának magyarországi bemutatója előtt. Forrás, 1982/1, 82-87.
 • Zappe László: Csiki László játékai. Népszabadság, 1982. március 12. 7.
 • Zappe László: Csiki László játékai. Népszabadság, 1982. március 12. 7.
 • Egyed Péter: Játszmák és generálisok. Utunk, 1981/21. 1-2.
 • Kántor Lajos: Apák (nagyapák) és fiúk. Csiki László drámai világa. Korunk, 1981/7-8, 541-545.
 • Mózes Attila: D.C. al fine D.C. al... Igaz Szó, 1981/11. 438-442.
 • Szekrényesy Júlia: Játék a szomorúsággal. Élet és Irodalom. 1981/50. 13.
 • Boér Géza: Csiki László jelentései. Korunk, 1980/1-2. 133-138.
 • Görömbei András: Csiki László. In Vasy Géza (ed.): Fiatal magyar költők, 1969-1978. Tanulmányok. Editura Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 285-286.
 • Mózes Attila: A novella lehetőségeinek tetőzése. Utunk, 1978/14. 4-5.
 • Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak..., Magyar Nemzet, 1979. febr. 10. 1., Utunk, 1978/5. 2.
 • Németi Rudolf: A prózaírás kockázatai és esélyei. Igaz Szó, 1976/2. 151-153.
 • Király László: Lót úr és családja. Utunk, 1975/11. 2.
 • Markó Béla: Csiki László: Kellékek. Igaz Szó, 1973/4. 538-553.
 • Olasz Sándor: Csiki László. Tiszatáj, 1975/9. 107-108.
 • Rácz-Székely Győző: Lírai topográfiák Erdélyből. Élet és Irodalom, 1975/40. 11.
 • Olasz Sándor: Tenni, de mit? Tiszatáj, 1973/2, 82-83.
 • Széles Klára: Csiki László: Kellékek. Forrás, 1973/6. 182-184.
 • Bálint Tibor: A nyolclábú kutya, avagy az eredetiség ösvényei. Utunk, 1972. jan. 21. 2.
 • Bessenyei György: Csiki László: Cirkusz, avagy búcsú az ifjúságtól. Népszava, 1972. márc. 11. 8.
 • Olasz Sándor: Csiki László: Cirkusz, avagy búcsú az ifjúságtól. Tiszatáj, 1972/5. 82.
 • Reményi József Tamás: Két romániai elbeszélő. Kritika, 1972/10. 26-27.
 • Soltész József: A szabadság kellékei. Utunk, 1972/45. 8.
 • Székelyhidi Ágoston: Csiki László: Cirkusz, avagy búcsú az ifjúságtól. Alföld, 1972/12. 81.