Monografie

 • Éger Veronika: Székely János történelmi drámái. Editura Kriterion, Bucureşti—Cluj-Napoca, 2001.
 • Elek Tibor: Székely János. Editura Kalligram, Bratislava, 2001.
 • Szász László: Egy szerencsés kelet-európai — Székely János. Editura Új Mandátum, Budapesta, 2000.
 • Egyedül. Székely János emlékezete. Ed. de Dávid Gyula, Szász László. Editura Nap Kiadó, Budapesta, 1999.

Interviu

 • „Az ember a természet meghasonlása„ / interviu cu Szász László despre Székely János. In Várnak a kapuk: 15 interviuri cu scriitori maghiari din ţările vecine Ungariei despre poeziile şi nuvelel lor / Erdélyi Erzsébet, Nobel Iván. Editura Tárogató Kiadó, Budapesta, 1997. 40—48.
 • Az ember, azáltal, hogy ember, bűnös. Interviul lui Balla Zsófia. Jelenkor, 1992/11. 880—884.
 • „Itt, az íróasztalom mellett...” Interviul lui Vinkó József. Valóság 1990/5. 61—76.
 • Visky András: A világ lelkiismerete. Marosvásárhelyi beszélgetés Székely Jánossal. Látó, 1990/6. 689—709.

Critică, recenzie

 • Balázs Imre József: Mítosz, esszé, regény. In Idem: A nonsalansz esélye. Tanulmányok, kritikák. (Studii, critici), Komp-Press, Cluj-Napoca, 2001. 75—83.
 • Elek Tibor: „Ha nem magyar írja, világhírű?” Állítások és kérdések a Székely János recepció mentén. Új Forrás, 2001/5. 56—65.
 • Elek Tibor: „kimondani a világot” Bárka, 2001/2. 70—76.
 • Horkay Hörcher Ferenc: Egy kiábrándult bölcs Erdélyből. A drámai történelemről írt történelmi drámát. Heti Válasz, 2001/18. 77.
 • Balázs Ildikó: Hogy a próféták beteljesedjenek. Megválaszolatlan kérdések Székely János Profán passiójában. Partium, 2000/nyár. 33—39.
 • Balogh Piroska: In memoriam... vagy De memoria. Élet és Irodalom, 2000/2. 14.
 • Elek Tibor: „... most, a katasztrófa küszöbén” Székely János fel nem fedezett regénye: A másik torony. Korunk, 2000/7. 102—107.
 • Elek Tibor: „Létformája a meghasonlottság”. Székely János két elfeledett kisregénye. Hitel, 2000/9. 97—103. Látó, 2000/6. 47—56.
 • Elek Tibor: A modernség klasszikusa. Alföld, 2000/7. 106—111.
 • Széles Klára: Alázat és méltóság. Székely János verseiről. Magyar Napló 1999/3. 46—48. In Idem: Hálás utókor?Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 2000. 66—85.
 • Veress Dániel: Gondolattöredékek Székely Jánosról. Látó2000/6. 98—106.
 • Elek Tibor: „Az méltó csak az emberhez...” Székely János drámáiról. Bár, 1999/3. 79—92. Kortárs 2000/3. 85—98.
 • Elek Tibor: „Rész, elkerítve az egészből”. Székely János költészetéről. Hitel, 1999/3. 89—104. In Nemzetiségi irodalmak az ezredvégen, Debrecen, 2000, 118—147.
 • Elek Tibor: A gyógyszer és az ostya. Világkép és esztétika összefüggései Székely János esszéiben. Kortárs, 1999/3. 114—128.
 • Gálfalvi György: Székely János intelme. Látó, 1999/3. 80—82.
 • Gulácsi Éva: Virágok átka. Vigilia, 1999/8. 719—720.
 • Láng Zsolt: A botrány korszerűsége. Élet és Irodalom, 1999/34. 15.
 • Mester Béla: Irodalmiasság a magyar filozófiai hagyományban. Székely János írásainak pesszimista történetfilozófiája. In (Ed. Fehér M. István şi Veres Ildikó): Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében. 230—240.
 • Szakolczay Lajos: „Az igazság az egyetlen esélyem” In Idem:Korfurdaló: tanulmányok, esszék, kritikák az irodalom, a színház és a képzőművészet köréből. Széphalom Könyvműhely, Budapesta 1999. 156—161.
 • Albert Gábor: Székely János üdvtana. Holmi, 1996/9. 1319—1330. Uő: „Nem fáj az a kőnek...” Ezredvégi krónika. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1998. 20—42.
 • Albert Zsuzsa: Legenda Székely Jánosról. Látó, 1998/4. 65—75.
 • Láng Gusztáv: Az abszolútum joga és értelme. In Idem:Kivándorló irodalom. Kísérletek. Cluj-Napoca, Komp—Press Kiadó, 1998. 152—163.
 • Lászlóffy Aladár: A gőg fegyelme. In Székely János: A virágok átka. Válogatott versek. Belvárosi Könyvkiadó, Budapesta, 1998.
 • Lengyel Balázs: Egy univerzális nagy író. Emléktöredékek Székely Jánosról. A Hét 1996. noi. 22., Idem: Két sorsforduló. Budapesta, Balassi Kiadó, 1998. 212—215. Magyar Napló, 1997/5—6. 67—68.
 • Szász László: Egy szerencsés kelet—európai. Értelmezési kísérlet Székely János illúziótlan világképéhez. In Idem: A műhely hiánya. Arany János Múzeum, Nagykőrös, 1998. 153.
 • Szász László: Kétféle írószerep. In Idem: A műhely hiánya. Irodalomtörténeti esszék. Arany János Társaság, Nagykőrös, 1998. 119—212.
 • András Sándor: Valódi? Világ? Árgus, 1997/1. 59—63.
 • Görömbei András: A másik torony. Székely János regénye. Alföld, 1990/6. 57—63. In Idem: A szavak értelme. Editura Püski Kiadó, Budapesta, 1996. 276—282.
 • Kuti Márta: Székely János, a szerkesztő és levelezése. Az Igaz Szó szerkesztősége a nyolcvanas években. Látó1996/4. 84—95.
 • Pomogáts Béla: A szótól a csendig. Székely János költészete. In Idem: Erdélyi tükör. Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 1995. 125—132. Jelenkor 1984/2. 169—174.
 • Pomogáts Béla: Az elhallgatás közelében. Árgus 1995/4—5. 61—63.
 • Szász László: Az írószerep viszontagságai. Látó 1995/9. 75—85.
 • Szász László: Varázstükrében rejtőzködő Székely János.Látó, 1995/4. 29—36.
 • Szilágyi Júlia: „Szabott nagyságom van s az én vagyok”. Személyiségképletek Székely János művében. Árgus, 1995/4—5. 57—60. Látó 1995/9. 70—74.
 • Bertha Zoltán: Hogy szabad legyen gondolnom. Alföld, 1989/3. 55—62. Idem: Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből. Editura Széphalom Könyvműhely, Budapesta, 1994. 165—176.
 • Fodor Sándor: Még élhetnének. Székely János. Lyukasóra, 1994/3. 26.
 • Gálfalvi György: Sorok Székely Jánosról. Látó, 1994/4. 82—84. Szivárvány, 1994/43. 79—81.
 • Hizsnyan Géza: Szolgák és zsarnokok. Székely János Caligula helytartója c. drámájáról. Kalligram 1994/7—8. 192—198.
 • Kovács András Ferenc: Iszonyú minden angyal. Látó, 1994/4. 84—87.
 • Szilágyi Júlia: A költő és a vesztesek. In Székely János:Semmi — Soha. Versek 1948—1986. Editura Kriterion, Bucureşti, 1994. 7—37.
 • Görömbei András: Székely János. In Uő: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapesta, 1993. 46—51.
 • Román Károly: A valódi világ. Székely János hagyatékáról. Árgus 1993/1. 3.
 • Berszán István: Történelemszemlélet Székely János drámáiban. Határ număr special, 1992, 130—148.
 • Györffy Miklós: A nyugati hadtest. Új magyar prózaszemle nyolcvanas évek. Editura Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 1992. 69—70.
 • Markó Béla: János úr kegyes trükkjei. Igaz Szó, 1989/3. 218—222.
 • Nánay István: Caligula helytartója. In Száz híres színdarab. Ed. de Koltai Tamás şi Takács István. Editura Népszava, Budapesta, 1989. vol. 2. 209—218.
 • Simon Zoltán: Székely János kisregényei. Kritika 1989/7. 39.
 • Széles Klára: A nyomorúság fényessége. Új Írás 1989/4. 119—121.
 • Tóth Béla: Székely János kisregényei. Alföld 1988/10. 76—77.
 • Ézsaiás Erzsébet: Székely János. In Idem: Mai magyar dráma. Editura Kossuth, Budapesta, 1986. 115—119.
 • Szász János: Az igazság szférája. In Idem: A fennmaradás esélyei. Gondolat, Budapesta, 1986. 318—325.
 • Bíró Béla: A tragikum tragédiája. Editura Kriterion, Bucureşti, 1984.
 • Görömbei András. A nyugati hadtest. Alföld, 1981/3, 82—85.
 • Kovács János: A feledhetetlen ostroma. In Idem: Kétség és bizonyosság. Editura Kriterion, Bucureşti, 1981. 148—157.
 • Kovács János: Soó Péter bánata és az árnyéka. In Idem:Kétség és bizonyosság. Editura Kriterion, Bucureşti, 1981.
 • Sőni Pál: Székely János. In Idem: Írói arcélek. Editura Kriterion, Bucureşti, 1981, 215—221.
 • Bécsy Tamás: Székely János: Képes krónika. Kritika, 1980/7. 30—31.
 • Márkus Béla: Az irgalmatlan sorsszerűség. Tiszatáj, 1980/11. 40—46.
 • Mózes Attila: Létparadoxonok — Az azonosság tökéletes látszata. Utunk, 1980/6.
 • Márkus Béla: Az aszkézis méltósága. Alföld, 1979/3. 88—90.
 • Szakolczay Lajos: Egy rögeszme genezise. In Idem: A csavargó esztétikája. Balassi, Budapesta. 1996. 132—134.Kritika 1979/12. 31—32.
 • Cs. Gyímesi Éva: Székely János lírája és korszerű gondolatisága. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények, 1978/2. 238—146.
 • Alföldy Jenő: Két erdélyi költő. Élet és Irodalom, 1973/43. 10.
 • Láng Gusztáv: Az üldözött árnyék. Utunk, 1973/19. 2.
 • Szepesi Attila: Az árnyék. Kortárs 1973/8. 1363—1364.
 • Szilágyi Júlia: rokonságok. Igaz Szó, 1973/3. 365—373.
 • Széles Klára: Újtípusú avantgard a romániai magyar irodalomban. Kortárs 1971/4. 655—664.
 • Szemlér Ferenc: Székely János küldetése. In Idem: A költészet értelme. Editura Irodalmi Könyvkiadó, Bucureşti, 1965. 329—338.
 • Szerdahelyi István: Dózsa. Kritika 1965/3. 58—59.
 • Balogh László: Három magyar könyv Romániából. Székely János: Itthon vagyok. Lírai riport. Kortárs, 1963/10. 1590.