Botgros


Proiectul “Digitalizare pentru interculturalitate II” categorie: enciclopedie [2012-10-26]

Proiectul digitalizării și publicării revistei "Glasul minorităților" a fost realizat în cadrul proiectului Digitizare pentru interculturalitate II finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, de Fundația Jakabffy Elemér Alapítvány (Cluj-Napoca) prin colaborare cu Asociația Media Index. Tot în cadrul proiectului sunt puse la dispoziția celor interesați 9 volume axate pe tematica minoritară.

Glasul Minorităților categorie: reviste [2012-09-26]

Glasul Minorităților (1923–1942) este cea mai importantă revistă din perioada interbelică dedicată problemei minorităților din România și nu numai. Revista a apărut în anul 1923, redactorii revistei fiind Jakabffy Elemér și Sulyok István. Primele trei volume conțin articole în limba română, începând cu anul 1926 devine revistă multilingvă, lîngă articolele de limba română apar și articole în limba germană, franceză și engleză.

Operele lui Hervay Gizella categorie: scriitori și poeți maghiari [2011-10-18]

Nascută în 1934 la Mako, în Ungaria, Hervay Gizella se mută în județul Sălaj la vârsta de 12 ani, împreună cu mama. După terminarea facultății de limba si literatura maghiară la Cluj, se mută la Bucuresti. Prima sa poezie apare în 1953. În 1976 se mută la Budapesta. În același an, fostul său soț, Szilágyi Domokos se sinucide, iar un an mai târziu, fiul lor, Attila – eroul volumului Cartea lui Kobak – moare în cutremurul de la București. Hervay Gizella se sinucide in 1982.

Pagina poetului Bogdán László categorie: scriitori și poeți maghiari [2011-10-16]

Scriitorul, poetul, redactorul și traducătorul Bogdán László s-a născut în 1948 la Sfântu Gheorghe. Începând din 1969 lucrează la ziare, iar din 1974 și la reviste culturale. Primul sau volum de poezii apare in 1972, urmat în 1978 de primul roman, intitulat "În căutarea unor locuri pentru filmare". De-a lungul timpului, a fost premiat de Uniunea Scriitorilor de trei ori.

Pagina scriitorului Bálint Tibor categorie: scriitori și poeți maghiari [2011-10-12]

Născut in 1932 la Cluj, Bálint Tibor a debutat în a doua parte a anilor 1950 cu nuvele și schițe. După mai multe volume de nuvele și povestiri, apărute în anii în care lucra la diferite reviste și ziare, în 1969 apare romanul Maimuța plângăreața, pentru care primește premiul Uniunii Scriitorilor. Romanul a fost primit cu entuziasm și de public, iar in 1972 este pus pe scena la Cluj. Înainte de moartea sa din 2002, Bálint Tibor publica și celelalte două volume din trilogia începută cu Maimuța plângăreață.

Realizări culturale și științifice maghiare în limba română, respectiv limba germană categorie: cărți [2011-09-26]

Încă din anii ’60 Editura Kriterion a recunoscut importanța transmiterii valorilor culturale și realizărilor științifice ale comunității maghiare în procesul de a genera relații științifice și cultural cu influență pozitivă în viața culturală, științifică a minorităților naționale. În mijlocul anilor ’90 putem înregistra puține încercări asemănătoare, în primul rând editurile revistelor culturale își asumă sarcina de a transmite valorile culturale a communităților conlocuitoare. Cu publicarea valorilor culturale și a performanțelor științifice maghiare în limba română și germană, și noi ne alăturăm aceastei tendințe. În cadrul proiectului intitulat Digitizare pentru interculturalitate, realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național, celor interesați le punem la dispoziție 19 opere literare și științifice.

SÜTŐ ANDRÁS

Un leagăn pe cer "E bine să ni-l închipuim pe Sütő András pedalînd în continuare pe o bicicletă celestă, îndreptîndu-se spre o redacție mai înaltă și spre o tipografie căreia numai el îi știe, în clipa asta, tainele presimțite în capodopera „Un leagăn pe cer" (...)" - fragment din necrologul „Cireșe de toamnă", de Mircea Dinescu.


KÓS KÁROLY

Neamul Varju În românește de Aurel BUTEANU
Prefață de N. CRIȘAN
Coperta de DEÁK FERENCBiserica romano-catolică "Sfânta Maria", Baia Sprie

Romániai Magyar lexikon
Biserica Sfânta Maria din Baia Sprie se află în centrul localității situate într-o zonă pitorească, înconjurat de munți înalți și împăduriți, în mijlocul fostei piețe a orașului, numit Piața Hunyadi, în apropierea bisericii reformate și a primăriei. Biserica sală, orientată est-vest dispune de o navă formată din trei travee, la ale cărei parte centrală ăi este adosată spre nord și sud, formând câte o capelă cu închidere semicirculară în interior și dreptunghiulară în exterior. Traveea centrală a navei este acoperită cu o cupolă pe pandantivi, susținută de coloane îngemănate, iar celelalte travee cu boltă a vela. Nava bisericii se închide spre est cu un cor semicircular, al cărei laturi nordice îi este anexată o sacristie etajată. Fațada bisericii este monumentală. Intrarea se află în axa centrală a fațadei principale cu trei axe, amenajat sub un portic înălțat de 12 trepte, ieșit în rezalit. Porticul este format din patru coloane cu capiteluri ionice și fusuri canelate, care susțin un timpan. În fața bisericii, pe piedestaluri înalte sunt așezate statuia regilor sfinți maghiari Sf. Ștefan și Ladislau, iar în nișele cu închidere semicirculară ale fațadei se află statuile Sfinților Petru și Pavel. Frontonul porticului este flancat de două turnuri cu plan rectangular cu două etaje, care se ridică deasupra cornișei principale, fiind acoperite cu coifuri octogonale înalte. Aspectul și elementele de decor ale fațadei principale a bisericii, cum ar fi structura porticului, cornișa principală împodobită cu un șir de denticuli, ancadramentul ușii principale, accentuat cu șiruri de ove, precum și nișele cu statui ne amintesc de fațada neoclasică a catedralei episcopale din Satu Mare, cu toate că ferestrele circulare poartă deja amprenta stilului romantic. Fațada nordică și sudică sunt amenajate simetric, iar părțile centrale, care încorporează cele două capele, sunt concepute asemenea unor rezalite încoronate cu timpan, cu fațade articulate cu pilaștri cu capiteluri ionice decorate cu palmete, ferestre și nișe de statui cu închideri semicirculare.     Interiorul bisericii, asemenea fațadei, oferă o imagine impozantă vizitatorilor. Pereții sunt articulați cu coloane și pilaștri cu capiteluri ionice, învelite cu marmură roșie și cornișe bogat profilate. Pictura altarului principal înfățișează pe Înălțarea Maicii Domnului și a fost pictată de Károly Lotz în 1858. În timpul postului Sfintelor Paști aceasta este acoperită cu o scenă a Răstignirii pictată în 1935 de pictorul din Baia Sprie Hajós Ilona. În capelele laterale deasupra altarelor neoclasiciste se află tablouri pictate de Franz Geiling în 1859, reprezentând Răstignirea (dreapta) și Sf. Ioan de Nepomuk (stânga). În nișele aflate în aceste capele sunt plasate statuile din lemn a Sf. Ana, Sf. Iosif, Sf. Florian și Sf. Emeric. La intersecția navei și a corului, pe ambele părți, se află câte o pictură ale unor altare laterale demontate în anii 1980, pictate în 1865 de Carl Schellein. Pictura alipit laturii nordice, conform tradiției locale, portretizează doi mineri, pe István Glódics și Pál Stenczel, care aveau religii diferite (catolică și reformată) și în fața cărora, în timpul unei dispute confesionale, a coborât din cer Fecioara Maria, înconjurat de îngeri. Compoziția picturii de pe latura sudică prezintă pe Isus ținând o pâine, iar pe partea inferioară apare imaginea a doi îngeri ținând o cruce și un potir. Bolta bisericii este decorată cu picturi murale executate în perioada construcției bisericii. În semicalota absidei se vede scena încoronării Fecioarei Maria, în prima travee a navei scena prezentării lui Isus în templu, în cupolă nașterea lui Isus, iar în semicalotele capelelor laterale adorarea magilor și scena întâlnirii Sf. Maria cu Sf. Elisabeta. Printre piesele interiorului este de remarcat cristelnița de marmură roșie, acoperit cu un capac de lemn, în formă de clopot, încoronat cu o compoziție sculpturală reprezentând botezului lui Isus, precum și construcția tribunei de orgă, sprijinită de patru stâlpi înalți, din fier turnat, cu capiteluri egiptizante. În colecția bisericii se păstrează de asemenea un steag a minerilor din 1859. Biserica a fost restaurată de mai multe ori. Cele mai importante au fost lucrările de refacere din anii 1982–1984, când au fost restaurate picturile murale, s-au demontat cele două altare laterale și amvonul, iar în ultima travee a navei dinspre tribuna de orgă au fost ridicate două altare mai mici și au înlocuit orga din 1857 cu o orgă electrică. Biserica parohială din Baia Sprie est un monument important de arhitectura religioasă de stil neoclasicist, care însă prin utilizarea elementelor caracteristice ale stilului romantic are și un caracter istoricizant. Importanța ei, în afară de nivelul ridicat al calității arhitecturale și a amenajării interioare, se datorează și faptului, că a fost proiectat de un preot diecezan, un caz rarisim în arhitectura religioasă a vremii.
tovább a lexikonhoz

Radiodifuziunea până în anul 1989, Radio Târgu-Mureș

Romániai Magyar lexikon
Studioul regional al Radio România, Radio Târgu-Mureș a difuzat prima emisiune ca radioul Regiunii Autonome Maghiare la 2 martie 1958, cu titlul de Secuimea ia cuvântul. Începând din anul 1958, limba emisiunilor este româna și maghiara; din anul 1990 emite și în limba germană, iar din anul 1998 difuzează și o emisiuni pentru romi.Evoluția duratei emisiunilor în limba maghiară: la început, în anul 1958, zilnic 60 de minute, în anul 1985 zilnic 180 de minute. Din 1 februarie 1990 zilnic 4 ore, între anii 1990-96 zilnic 5 ore, duminică 7 ore, din anul 2001, împreună cu undele ultrascurte, zilnic 7 ore, duminică 8 ore. Pe stațiile de unde medii sunt difuzate și emisiunile în limba maghiară și germană din București (zilnic două ore, duminică 30 de minute).Emisiuni și rubrici mai importante în anul 2002 [denumiri traduse din maghiară]: Revista radio, Periscop, Lumea marginală, Helicon, Acasă în Transilvania, Lumea credinței, Predică, Regiuni, Magazin economic, Viața gospodarului, Album familial, Tura de după masă (între ora 14 și 16), Audiență (cu politicieni), Cu ce vă putem ajuta?, Schimburi, Semafor, Muzică la cerere, Muzică în direct, Colecția de legi, Emisiune pentru copii, Meridian, Culori și forme, Banca de rezerve. Emisiuni speciale: odată pe lună Duplex matinal împreună cu Radio Cluj; Personalitățile de marcă ale orașului - cu invitați în fața microfonului.Emisiuni excepționale: Aplauze furtunoase (Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Nirajului, Ditrău, 1978-1984); Curcubeu (emisiune deschisă cu ascultătorii, între anii 1980-1984: Plăieșii de Jos, Tg. Mureș, Brașov, 1990: Tg. Mureș); Show-ul în baie (1997-2000); Cabaret de Revelion (începând din anul 1990); transmisiune directă de la Brașov în anul 1998 incluzând reportaje cu personalitățile maghiare ale orașului (Éva Lendvay își recită propria poezie, Lázár Madaras, Lajos Gellért și Attila Ambrus vorbesc despre presa brașoveană, Ferenc Bálint despre televiziunea din Brașov. O acțiune specială a radioului este circuitul pe biciclete organizat în fiecare an în zona de emisie, cu titlul Radioul rulant.Emisiuni literare: Perspective (1990-1999), Helicon (din anul 1990), Jurnal literar și artistic (1959-1985), Mozaic duminical (1967-1985), Teatru radiofonic (din anul 1958), Culori și forme (din anul 1993), Poete maghiare (1997-1999), Cu magnetofonul la drum, seria I (1975-1985), seria a II-a, Perle poetice (1978-1985, 1990-1996), Poeți contemporani din țară (1978-1985).Între anii 1976-1985, în cadrul primei serii a emisiunii Cu magnetofonul la drum, au fost realizate interviuri-portret cu 421 intelectuali maghiari din România, care au fost prezentate ascultătorilor. Emisiunea a fost inițiată de János Csifó. Seria de emisiuni a fost reînnoită de Sándor Gáspár în anul 2006, de atunci au fost realizate peste 150 de interviuri, emisiunea are loc din două în două săptămâni. În emisiunile rubricii Istoria vie (1990-1999), în redactarea lui Béla Tóth, au fost prezentate abuzurile regimului comunist. Mai multe memorii au apărut și în tipar. În Jurnalul literar și artistic (1958-1985) redactat de Ferenc Vincze, apoi de János Lukács și de Miklós Kund Nagy, au fost prezentate toți scriitorii maghiari proeminenți din România. Emisiunile realizate pentru diferite grupuri țintă au devenit foruri publice. Un mare succes a avut emisiunea pentru copii intitulată Postás Jankó (Ionuț poștașul, 1959-1985, redactat de Éva Lázár, cu concursul marionetistei Katalin Nagy). Curcubeul a fost un for al tineretului între anii 1960-1985, redactat de Emese Jászberényi, iar din anul 1980 de Sándor Gáspár. În anul 1990, emisiunea a fost reluată sub denumirea Despre tineri, pentru tineri, la început redactat de Edit László, apoi, din anul 1994, de Emese Szabó și Dénes Kiss. În anul 2002 emisiunea a fost desființată. Radio Târgu-Mureș a avut rol important în transmiterea evenimentelor din februarie-martie 1990: manifestația cu luminări, confruntările din martie și evenimentele ulterioare au fost prezentate pe baza înregistrărilor sonore directe. În anul 1990, în cadrul spațiului de emisie recent aprobat, a fost introdusă o oră de emisiuni comerciale în a cincia oră, restul spațiului rămânând în sfera serviciului public. Între anii 1991-1999 accentul a fost pus pe dezvoltarea emisiunilor distractive. În 1999, grila de program a fost schimbată, emisiunile informative au devenit dominante.Din punct de vedere tehnic, radioul s-a dezvoltat treptat, din anul 1990 a început achiziționarea calculatoarelor, cu toate acestea și în anul 2000, când s-a trecut la procesarea digitală a sunetului, încă se mai foloseau câteva magnetofoane rusești de marcă MEZ, fabricate în 1960.Arhiva sonoră a Radio Târgu-Mureș păstrează 150 înregistrări de piese de teatru în limba maghiară și 50 în limba română din perioada de până la 1985. Au fost prezentați toți actorii teatrelor maghiare din Transilvania, precum și studenții absolvenți ai academiei de teatru, în emisiunea Anul patru se prezintă. În studioul de la Radio Târgu-Mureș a fost înregistrat Csipike (Cipi) romanul-basm al lui Sándor Fodor, în interpretarea trupei teatrului de păpuși din Miercurea Ciuc. Radioul a editat și o colecție de casete audio, îngrijită de Emese Jászberényi: Albă ca zăpada și cei șapte pitici, Csilicsali Csalvári Csalavér, Hänsel și Gretel, Toldi, Vrăjitorul din Oz, precum și o colecție de cântece populare interpretate de Gábor Madaras. Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înființare, Radio Târgu-Mureș a publicat albume comemorative în limbile română și maghiară. În anul 2002 a apărut un CD cu titlul András Sütő la 75 de ani, pe care au fost înregistrate felicitările sonore adresate scriitorului (editor: Sándor Gáspár). Emese Jászberényi a editat din înregistrările păstrate în arhivă o culegere a emisiunii de istorie locală pentru tineret, difuzată între anii 1973-77 cu titlul La plimbare prin Târgu-Mureș (I-V). Responsabilii emisiunilor în limba maghiară au fost Ferenc Papp și Gyula Gál în 1958, Sándor Oroján între anii1959-1978, Liviu-Lajos Sebestyén și Olga Gombos în anii1978-1979, Zoltán Gidófalvi între anii 1979-85, Sándor Gáspár în 1990-1991, Emese Jászberényi între 1991-1999 și Melinda Borbély începând din anul 1999. Membrii redacției fondatoare au fost: Ernő Jakab, Manyi Jakab, István Kovács (1958-80), Györgyi Kozma (1960-1985), Mátyás Kozma (1958-1960), Éva Lázár (1958-84), János Lukács (1958-85), Árpád Sós (1958-79), Ferenc Vincze (1958-66), Erzsébet Zoltán.Pagina web a radioului este www.radiomures.ro. Emisiunile sunt difuzate și prin internet, numeroase emisiuni fiind arhivate pe internet.
tovább a lexikonhoz

Bokor Zsuzsa

Problémás nőalakok