nyomtat

megoszt

Régió- és kisebbségtörténeti honlap

BIBLIOGRÁFIÁK

KRONOLÓGIÁK

KUTATÓI OLDALAK

ALAPKÖNYVTÁRAK

Magyarságkutató Intézet évkönyvei

 • Magyarságkutatás (1990-1991). A Magyarságkutató Csoport évkönyve Budapest, 1990-1991 [pdf, fejezetenként]
  főszerkesztő JUHÁSZ GYULA
 • Magyarságkutatás (1989). A Magyarságkutató Csoport évkönyve Budapest, 1989 [pdf, fejezetenként]
  főszerkesztő JUHÁSZ GYULA
 • Magyarságkutatás (1988). A Magyarságkutató Csoport évkönyve Budapest, 1988 [pdf, fejezetenként]
  főszerkesztő JUHÁSZ GYULA
 • Magyarságkutatás (1987). A Magyarságkutató Csoport évkönyve Budapest, 1987 [pdf, fejezetenként]
  főszerkesztő JUHÁSZ GYULA

Magyarországi nemzetiségi kérdés

Kisebbségvédelem

 • Magyarok és nem-magyarok Romániában Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 166 p. [pdf, 2585.7k]
  VÉCSEI ZOLTÁN
 • A nemzetiségi kérdés a társadalmi és az egyéni fejlődés szempontjából Huszadik Század, 1918. 2. sz. 96–111. [pdf, 191.2k]
  JÁSZI OSZKÁR
 • Válaszirat a bukaresti román ifjak memorandumára [teljes kötet]
  MOLDOVÁN GERGELY

Magyar kisebbségek

 • Kormánypárton vagy ellenzékben? A pozsonyi magyar polgár és az 1925-ös választások. In A humanista voksa. Kalligram, Pozsony, 2007, 26–55. [dok, 258.6k] [pdf, 318.6k]
  FILEP TAMÁS GUSZTÁV
 • A regáti magyarság Diaszpóra Könyvek – Bethlen Könyvek, Kolozsvár–Sopron, 2000
  NAGY SÁNDOR
 • Az éhség legendája. In Az éhség legendája. Csehszlovákiai magyar valóságirodalom a két világháború között. Madách, Pozsony, 1975, 185–222. [dok, 166.4k] [pdf, 248.4k]
  FÁBRY ZOLTÁN
 • A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája. A térség népi/populáris kultúráját alakító „külső” tényezők. In uő: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris–Lilium Aurum, Budapest–Dunaszerdahely, 2002, 111–156. In Uő: A szlovákiai magyarok néprajza [dok, 2233.3k] [pdf, 5853.2k]
  LISZKAI JÓZSEF
 • A 20. századi populáris kultúra történeti rétegzettsége. In uő: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris–Lilium Aurum, Budapest–Dunaszerdahely, 2002, 111–156., 394–420. [dok, 2516k] [pdf, 6006.1k]
  LISZKAI JÓZSEF
 • Csángók Bolyai Akadémia, Budapest, 1941.
  MIKECS LÁSZLÓ
 • A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás nyolc évtizede. In uő: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998. III. köt. Ister, Budapest, 1999, 5–125. [dok, 772.6k] [pdf, 916.7k]
  FILEP TAMÁS GUSZTÁV

DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR

A népszolgálat és eszmetörténeti háttere Erdélyben 1945-ig (szerkesztette BÁRDI NÁNDOR)