listare

trimite prin

Biserica greco-catolică, Tîrgu-Mures
Ultima actualizare:  2010-03-23
Autor:  Orbán János
Tradus de:  P. Kovács KláraDate despre monument
Adresa: Tîrgu Mureş, Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 10.
Cod: MS-II-m-B-15494
Datare: 1793–94, 1807.

Date istorice
Biserica, o ctitorie a episcopului Ioan Bob, a fost construită între 1793 şi 1794 pe o parcelă preluată de către Biserica Greco-catolică de la Biserica Ortodoxă (textul inscripţiei comemorative specifică anul 1807). După finalizarea lucrărilor meşterul antreprenor, zidarul János Topler, a fost implicat într-un proces lung cu administratorul bunurilor Bisericii Greco-catolice, János Fogarasi Petrişor din pricina preţului cărămizilor folosite la construcţie. Edificiul se înscrie în rândul ctitoriilor episcopului unit Ioan Bob şi constituie în acelaşi timp un frumos exemplu din această regiune al bisericilor baroce cu faţada principală evidenţiată printr-un turn în axul central.

Descrierea edificiului

Edificiul, biserică ortodoxă în zilele noastre, se află în vecinătatea unui cimitir, la intersecţia mai multor străzi. În apropiere se află şi vechea biserică greco-catolică din lemn.

Biserica barocă este orientată pe direcţia est-vest, are o singură navă, un cor cu absida semicirculară şi un turn de mijloc pe faţada principală. În vecinătatea navei, pe latura nordică se află sacristia scundă. Faţadele laterale sunt ritmate în partea vestică de pilaştri cu capitelul profilat, iar în partea estică rolul acestora este preluat de perechi de lesene. Ferestrele caracterizate prin ancadramente simple, arcuite în partea superioară, profilate din tencuială sunt decorate cu imposte şi bolţari. Cornişa bogat profilată a navei, asemenea unui brâu continuă şi pe faţada turnului delimitând cele două niveluri ale acestuia. La nivelul inferior faţadele turnului sunt încadrate de pilaştri cu capitelul profilat. Poarta bisericii se află pe faţada vestică a turnului. Deasupra acesteia a fost amplasată o tablă comemorativă confecţionată din calcar, decorată cu ghirlande şi guttae, în zona superioară a acesteia, într-un panou circular, fiind sculptat blazonul ctitorului bisericii, episcopul Ioan Bob. Cronograma inscripţiei latine indică anul 1807: IN CVLTVM DEI STRVXIT / EXORNAVITQVE / JOANNES BABB / EPISCOPVS FOGARASIENSIS. Dedesubt stă o altă inscripţie, care comemorează lucrările de renovare ale bisericii care au fost efectuate în anul 1933. Deasupra inscripţiilor menţionate remarcăm o pictură parietală modernă reprezentând Înălţarea Domnului. Faţada turnului este decorată deasupra brâului profilat de lucarne ovale caracterizate de ancadramente modelate în tencuială şi marcate cu bolţari aparenţi. Ferestrele de la nivelul superior al turnului au ancadramente cu închiderea semicirculară, decorate cu imposte şi bolţari mediani stilizaţi. Zona de sub pervazul ferestrelor este decorată cu guttae. Faţadele turnului sunt încadrate de pilaştri cu capitelul ionic evidenţiat cu câte o ghirlandă. Turnul este încununat de o cornişă arcuită, cu loc pentru orologiu, respectiv de un coronament bogat profilat, accentuat în dreptul pilaştrilor. Tot în dreptul pilaştrilor, friza este decorată cu rozete. Turnul este încoronat cu un coif baroc, învelit cu tinichea, marcat de o cruce cu traversă dublă. Accesul în biserică se realizează pe sub turn. Cele două travei ale navei sunt acoperite cu bolţi boeme sprijinite pe dublouri.


Bibliografie selectivă
Man, Ioan Eugen, Târgu Mureş. O istorie urbană de la începuturi până în anul 1850, Târgu-Mureş, 2006.
Benkő Károly, Marosvásárhely szabad királyi város leírása 1862-ben, red.: Pál-Antal Sándor, Marosvásárhely, 2001, Mentor.
Biró József, A gernyeszegi Teleki-kastély, Budapest, 1938.


Discuţie